Дніпро. Чечелівський район. КЗДО № 231

 

Звіт керівника

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА

Комунального закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 231 ДМР

за 2023  -  2024 н.р.  перед колективом та батьківською громадськістю

11.04.2024р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.05.2005р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» та з метою інформування  про діяльність навчального закладу у 2023 - 2024 навчальному році.

Відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 12.03.2003р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021р. № 86) керівник дитячої установи звітується про свою діяльність на загальних зборах трудового колективу за участю батьківського комітету дошкільного закладу. 

 

Головною метою діяльності дошкільного закладу в 2023 - 2024 навчальному році є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровлення дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку в умовах роботи під час військового положення. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості; розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення адоптації; виховання потреби в самореалізації та самозатвердженні. При визначенні завдань на рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому навчальному році, реальні можливості колективу.

Педагоги дитячого закладу працюють з дітьми в режимі онлайн на платформах CLASSROOM, ZOOM.  Зворотній зв’язок, робота з батьками проводиться нв месенджерах Viber, Telegram, WhatsApp. 

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», основами законодавства України про охорону здоров’я,  Положенням про заклад дошкільної освіти, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу  № 231  Дніпровської міської ради   виховує дітей віком від 2-х років, які теж праюють в режимі онлайн разом з батьками. 

В КЗДО  № 231 працює 3 вікові групи і 1логопедична група із списком у 67 дітей (проектна потужність 67 дітей). Групи комплектуються за віковими ознаками, логопедична при наявності медичного висновку. 

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем. 

На сьогодні дошкільний заклад на 100% укомплектований педагогічними  кадрами.


В закладі створені належні умови для освітньо - виховної роботи з дітьми під час воєнного стану ( технічне оснащення, дидактичний матеріал) педагоги постійно викладають заняття в групі «Смарт освіта»


Виходячи з завдань освітньої, методичної роботи, з метою ефективного впровадження програм «Дитина в дошкільні роки»,  «Стежинки у Всесвіт» враховуючи досягнення і перспективи розвитку дошкільного закладу , зусилля колективу на навчальний 2023-2024 роки було спрямовано на вирішення таких завдань:

  1. Забезпечити безумовне виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах воєнного положення в країні та формування основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки.
  2. Продовжувати розвивати почуття духовно національно-патріотичної особистості в контексті родинного і суспільного виховання, формувати у дітей розуміння дійсності, позитивне ставлення  до неї та бажання діяти на благо країни.
  3. Виховувати духовність у дітей раннього віку по системі Марії Монтессорі.
  4. Поглиблювати роботу по взаємодії педагогів з сім’ями вихованців з розвитку соціальної компетентності дошкільників в умовах надзвичайного становища в країні.

Для реалізації завдань створені належні умовами:  навчально - наочними посібниками, дидактичним матеріалом у відповідності до навчальних програм згідно «Примірного переліку ігрового та навчально - дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» (Наказ Міністерства освіти і науки України  від 19.12.2017р. № 1633). Педагогічний колектив протягом навчального року спрямував свої зусилля  для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості, на формування у дитини соціального досвіду, на забезпечення умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку, емоційного благополуччя.  Педагогічний колектив створив належні умови для повноцінної реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, оптимізував її на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу в дошкільній освіті.


Особисто-орієнтована модель виховання та навчання дітей в умовах воєнного стану стала головним орієнтиром у роботі нашого колективу.


Для  реалізації завдань змісту роботи в онлайн режимі, з метою підвищення методичного, освітнього, теоретичного рівня педагоги відвідують семінари, вебінари, психологічні тренінги , і шляхом самоосвіти  опрацьовують упродовж навчального року. що дає можливість педагогам ознайомитися з сучасними наробками та використовувати їх в роботі з дітьми. Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників.


Річний план навчально-виховної роботи сформований на державному рівні за умови роботи під час воєнного стану, який забезпечує компетентність дитини згідно з вимогами Державного стандарту  дошкільної освіти в Україні, відповідає статуту дошкільного закладу з урахуванням особливостей мікрорайону, запитів батьків, індивідуальних потреб дитини. Саме річним планом регламентувалася організація  методичної роботи дошкільного закладу, заходи щодо упровадження інноваційних технологій у навчальний процес.
Протягом минулого року, порівняно з попереднім, у всіх вікових групах більше уваги приділялось  формуванню у дітей свідомого ставлення до здоров’я, як найважливішої людської цінності, до життя, як до найвищого дару природи, до здорового способу життя в родинному і суспільному вихованні.


Медична робота проводиться згідно річного плану, але в режимі онлайн (бесіди, консультації, тренінги).  На сьогодні медичне забезпечення дошкільного закладу здійснює одна медична сестра старша. Щодо медичного огляду працівників та згідно Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 24 березня  2016р.  № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14 квітня  2016р.  № 563/28693, кожен працівник за планом  2 рази на рік проходить обов’язків безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Адміністрацією забезпечено участь старшої медичної сестри  в різних заходах дошкільного закладу.


В закладі працює вчитель-логопед. Належним чином сформований кабінет для занять з дітьми логопедичної групи. На 0,5 ставки працює практичний психолог, який надає допомогу не тільки дітям, які цього потребують, але працівникам і батькам. Робота психологічної служби направлена на зберігання психологічного здоров’я дошкільнят,  які в період військового положення потребують цього , як ніколи.
Ми з вами живемо у великому індустріальному місті, яке знаходиться під постійним обстрілом, і від нас з вами залежить наскільки ми зуміємо забезпечити зростаючій особистості психологічний комфорт, створити умови для духовного здоров’я та соціального благополуччя.


Педагогічний колектив працював у взаємодії  з батьками вихованців. Продуктивна взаємодія приносила радість батькам, вихованцям, педагогам.


Через різні форми та види роботи з батьками на основі партнерських стосунків педагоги надавали кваліфіковану допомогу батькам у вихованні дитини та роз’ясненні педагогічних проблем. Також важливим завданням для ЗДО цього року (воєнний стан в країні) є: розширення інноваційних форм співпраці з родинами, прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу через роботу веб - сайту, створення відкритих груп у соціальних мережах Facebook, Viber…


Дошкільний заклад практикує активні форми взаємодії з батьками.


Електронна реєстрація дитини для зарахування в заклад дошкільної освіти дала змогу батькам скористатися соціальними пільгами та відстежувати влаштування дитини в установу.


На офіційному сайті дошкільного закладу батьки мають змогу знайти інформацію про напрями діяльності дошкільного закладу: зміст, форми і методи освітньо - виховної роботи, господарську та фінансову діяльність закладу, при необхідності внести свої пропозиції, рекомендації. Створюючи  інформаційно - просвітницький простір для батьків та інших членів родини, які беруть участь у вихованні дитини, дошкільний заклад сформував у педагогів і батьків позитивне ставлення до співпраці.


Згідно з Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці та техніки безпеки, що забезпечує безпеку життєдіяльності дошкільного закладу згідно з нормативно правовою базою та заходами безпеки праці.


В дошкільному закладі проводиться планомірна  постійна робота щодо соціального захисту дітей відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», Національної програми «Діти України», Конвенції «Про права дитини», Декларації прав дитини, нормативних документів. Дана робота проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики щодо охорони прав дитини, соціального захисту дітей пільгових категорій та створення належних умов для їх соціально - психологічної адаптації та всебічного, гармонійного розвитку.


Протягом 2023 – 2024 н. року дитячий заклад працював в онлайн режимі, тому благодійна допомога батьками не надавалась.


За бюджетні кошти заклад отримав «Бокс» з навчально-розвивальним матерілом.
Аналізуючи роботу з розвитку закладу, створенню сприятливих умов для надання освітніх послуг дітям , можна сказати: у нашому закладі дошкільної освіти сформовано цілісний колектив,  який надає дітям  якісні послуги, піклуючись про здоров’я кожної дитини.

 

На наступний 2024 - 2025 навчальний рік колектив КЗДО № 231 налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.


Щиро дякую всім працівникам закладу дошкільної освіти, всім батькам за співпрацю, підтримку, взаєморозуміння, допомогу в розвитку  закладу і вихованні наших дітей в надзвичайно тяжких для всіх умовах.


 

 

 

 

 

ЗВІТ КЕРІВНИКА
Комунального закладу дошкільної освіти комбінованого типу № 231 ДМР

за 2021  -  2022 н.р.  перед колективом та батьківською громадськістю

04.03.2022р.

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.05.2005р. № 178 «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно -  навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» та з метою інформування  про діяльність навчального закладу у 2021 - 2022 навчальному році.

Відповідно до Положення про заклад дошкільної освіти затвердженого постановою Кабінету  Міністрів України від 12.03.2003р. № 305 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 27.01.2021р. № 86) керівник дитячої установи звітується про свою діяльність на загальних зборах трудового колективу за участю батьківського комітету дошкільного закладу. 

 

Головною метою діяльності дошкільного закладу в 2021 - 2022 навчальному році є забезпечення реалізації права громадян на здобуття дошкільної освіти, задоволення потреб громадян у нагляді, догляді та оздоровлення дітей, створення умов для їх фізичного, розумового і духовного розвитку. Діяльність закладу направлена на реалізацію основних завдань дошкільної освіти: збереження та зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей; формування їх особистості; розвиток творчих здібностей та нахилів; забезпечення адоптації; виховання потреби в самореалізації та самозатвердженні. При визначенні завдань на рік були враховані їх сучасність, актуальність, результати діагностування педагогів, наслідки роботи в минулому навчальному році, реальні можливості колективу.

 

Дошкільний навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», основами законодавства України про охорону здоров’я,  Положенням про заклад дошкільної освіти, іншими нормативно-правовими актами, власним Статутом.

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу  № 231  Дніпровської міської ради   виховує дітей віком від 2-х років.

 

В КЗДО  № 231 працює 3 вікові групи і 1логопедична група із списком у  105 дітей (проектна потужність 67 дітей). Групи комплектуються за віковими ознаками, логопедична при наявності медичного висновку.

 

Дошкільний заклад працює за п’ятиденним робочим тижнем з наступним режимом роботи груп:

  • з  7.00.  до 17.30  -  всі  групи
  • з  7.00.  до 19.00  -  чергова група

 

На сьогодні дошкільний заклад на 100% укомплектований педагогічними  кадрами і повністю укомплектований  МОП.


В закладі створені належні умови для освітньо - виховної роботи як вихованців так і працівників.


Виходячи з завдань освітньої, методичної роботи, з метою ефективного впровадження програми «Дитина в дошкільні роки»,  враховуючи досягнення і перспективи розвитку дошкільного закладу , зусилля колективу на навчальний 2021-2022 роки було спрямовано на вирішення таких завдань:

  1. Забезпечити безумовне виконання норм та правил безпеки учасників освітнього процесу, дотримання санітарно-гігієнічного законодавства в умовах адаптивного карантину та формування основ здорового способу життя, норм безпечної поведінки.
  2. Продовжувати розвивати почуття духовно національно-патріотичної особистості в контексті родинного і суспільного виховання, формувати у дітей розуміння дійсності, позитивне ставлення  до неї та бажання діяти на благо країни.
  3. Виховувати духовність у дітей раннього віку по системі Марії Монтессорі.
  4. Поглиблювати роботу по взаємодії педагогів з сім’ями вихованців з розвитку соціальної компетентності дошкільників;

Для реалізації завдань створені належні умови: приміщення забезпечені обов’язковим обладнанням, навчально - наочними посібниками, іграшками у відповідності до навчальних програм згідно «Примірного переліку ігрового та навчально - дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» (Наказ Міністерства освіти і науки України  від 19.12.2017р. № 1633). Педагогічний колектив протягом навчального року спрямував свої зусилля на створення умов для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості, на формування у дитини соціального досвіду, на забезпечення умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку, емоційного благополуччя.  Педагогічний колектив створив належні умови для повноцінної реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, оптимізував її на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу в дошкільній освіті, створив у закладі дошкільної освіти сприятливе для розвитку особистості дошкільника середовище.


Особисто-орієнтована модель виховання та навчання дітей в умовах адаптованого карантину стала головним орієнтиром у роботі нашого колективу.
Педагогічний колектив працював за комплексною  освітньою програмою «Дитина в дошкільні роки».


Для  реалізації завдань змісту програми в методичному кабінеті закладу з метою підвищення методичного, освітнього, теоретичного рівня педагогів та фахової підготовки, придбані новинки методичної літератури, наочні матеріали, фахові періодичні видання, які шляхом самоосвіти, педагоги опрацьовували упродовж навчального року; сформований каталог педагогічного досвіду та інноваційних технологій, поповнено книжковий фонд кабінету, що дає можливість педагогам ознайомитися з сучасними наробками та використовувати їх в роботі з дітьми. Велике значення у виявленні рівня професійної майстерності педагогів, стимулюванні їх творчої активності відіграє атестація, яка проводиться відповідно до Закону України «Про освіту» та Типового положення про атестацію педагогічних працівників.


Річний план навчально-виховної роботи сформований на державному рівні, який забезпечує компетентність дитини згідно з вимогами Державного стандарту  дошкільної освіти в Україні, відповідає статуту дошкільного закладу з урахуванням особливостей мікрорайону, запитів батьків, індивідуальних потреб дитини. Саме річним планом регламентувалася організація  методичної роботи дошкільного закладу, заходи щодо упровадження інноваційних технологій у навчальний процес.
Протягом минулого року, порівняно з попереднім, у всіх вікових групах більше уваги приділялось  формуванню у дітей свідомого ставлення до здоров’я, як найважливішої людської цінності, до життя, як до найвищого дару природи, до здорового способу життя в родинному і суспільному вихованні.


На належному рівні проводилася робота щодо дотримання Інструкції з організації харчування дітей в ЗДО. Систематично здійснювався контроль за якістю продуктів та їх кулінарною обробкою. Результати  відображені в Журналі контролю за харчуванням, в протоколах виробничих нарад. Документація з питань харчування велася відповідно до встановлених вимог.


Харчування дітей пільгових категорій (багатодітні, малозабезпечені, під опікою, АТО, ВПО, чорнобильці і т.д.) здійснюється на підставі довідок та нараховується оплата відповідно до пільг.


Медична робота проводиться згідно річного плану, на сьогодні медичне забезпечення дошкільного закладу здійснює одна медична сестра старша. Медичне обслуговування, профілактична і просвітницька діяльність відбувається  на плановій основі, забезпечуючи комплексний підхід у проведенні оздоровчо - профілактичної роботи. Щодо медичного огляду працівників та згідно Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України 24 березня  2016р.  № 234, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 14 квітня  2016р.  № 563/28693, кожен працівник за планом  2 рази на рік проходить обов’язків безкоштовний медичний огляд, який фіксується в індивідуальних медичних книжках. Адміністрацією забезпечено участь медичної сестри старшої в різних заходах дошкільного закладу.


В закладі працює вчитель-логопед. Належним чином сформований кабінет для занять з дітьми логопедичної групи. На 0,5 ставки працює практичний психолог, який надає допомогу не тільки дітям, які цього потребують, але працівникам і батькам. Робота психологічної служби направлена на зберігання психологічного здоров’я дошкільнят, формування їх духовності, навичок комунікативності.


Ми з вами живемо у великому індустріальному місті і від нас з вами залежить наскільки ми зуміємо забезпечити зростаючій особистості психологічний комфорт, створити умови для духовного здоров’я та соціального благополуччя.


Педагогічний колектив працював у взаємодії  з батьками вихованців. Продуктивна взаємодія приносила радість батькам, вихованцям, педагогам.


Через різні форми та види роботи з батьками на основі партнерських стосунків педагоги надавали кваліфіковану допомогу батькам у вихованні дитини та роз’ясненні педагогічних проблем. Також важливим завданням для ЗДО цього року (адаптивний карантин) є: розширення інноваційних форм співпраці з родинами, прозорості та інформаційної відкритості роботи закладу через роботу веб - сайту, створення відкритих груп у соціальних мережах Facebook, Viber…


Дошкільний заклад практикує активні форми взаємодії з батьками.


Електронна реєстрація дитини для зарахування в заклад дошкільної освіти дала змогу батькам скористатися соціальними пільгами та відстежувати влаштування дитини в установу.


На офіційному сайті дошкільного закладу батьки мають змогу знайти інформацію про напрями діяльності дошкільного закладу: зміст, форми і методи освітньо - виховної роботи, господарську та фінансову діяльність закладу, при необхідності внести свої пропозиції, рекомендації. Створюючи  інформаційно - просвітницький простір для батьків та інших членів родини, які беруть участь у вихованні дитини, дошкільний заклад сформував у педагогів і батьків позитивне ставлення до співпраці.


Згідно з Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці та техніки безпеки, що забезпечує безпеку життєдіяльності дошкільного закладу згідно з нормативно правовою базою та заходами безпеки праці.


В дошкільному закладі проводиться планомірна  постійна робота щодо соціального захисту дітей відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», Національної програми «Діти України», Конвенції «Про права дитини», Декларації прав дитини, нормативних документів. Дана робота проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики щодо охорони прав дитини, соціального захисту дітей пільгових категорій та створення належних умов для їх соціально - психологічної адаптації та всебічного, гармонійного розвитку.


Протягом 2021 – 2022 н. року батьками закладу надано благодійну допомогу у вигляді предметів та матеріалів на  суму близько 15000 грн. Згідно актів, складених батьками, вказана сума коштів була витрачена за призначенням в кожній віковій групі за попереднім погодженням батьків, педагогів та керівника закладу. За  кошти, зібрані батьківськими комітетами груп, було придбано і встановлено світильники в групі «Зайчики», два безконтактні термометри, придбані будівельні матеріали і зроблено косметичний ремонт роздягалень і столових в групах «Білочка» та «Зайчики». Одремонтований паркан закладу після падіння дерева. Приймали батьки активну участь у підготовці та проведення  конкурсу на кращий майданчик, підготовці до свят.


За бюджетні кошти заклад отримав медикаменти, миючі засоби, вогнегасники, частково було відремонтовано покрівлю, встановлено надвірне ігрове обладнання.
Аналізуючи роботу з розвитку закладу, створенню сприятливих умов для дітей, можна сказати: у нашому закладі дошкільної освіти сформовано цілісний освітній простір, в якому дітям надають якісні послуги, піклуючись про здоров’я кожної дитини.

 

На наступний 2022 - 2023 навчальний рік колектив КЗДО № 231 налаштований на працю в режимі розвитку, відновлення, впровадження інновацій.


Щиро дякую всім працівникам закладу дошкільної освіти, всім батькам за співпрацю, підтримку, взаєморозуміння, допомогу в розвитку  закладу і вихованні наших дітей.

 

 

 

 


 

 

Протягом 2016-2017 року педагогічний колектив дитячого закладу № 231 «Золота рибка» працював над такими приорітетними  завданнями:

1. Освітні стратегії в соціалізації особистості громадянського суспільства (3 етап).

2. Розвиток духовно національно – патріотичної особистості в контексті родинного і суспільного виховання.

3. Виховання духовності у дітей раннього віку по системі М.Монтессорі.

Навчально-виховний процес у дитячому закладі здійснювався відповідно до програм виховання та навчання дітей: «Дитина в дошкільні роки», програма розвитку виховання і навчання дітей від 2 до 7 років «Дитина», нова редакція Базового компоненту дошкільної освіти.

Педагогічний колектив протягом навчального року спрямував свої зусилля на створення умов для забезпечення гармонійного та всебічного розвитку особистості, на формування в дитини соціального досвіду, на забезпечення умов для повноцінного фізичного і психічного розвитку, емоційного благополуччя. Педагогічний колектив створив  належні умови для повноцінної реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу,  оптимізував свою діяльність, спрямував її на реалізацію особистісно-орієнтованого підходу в дошкільній освіті,  створив в дошкільному навчальному закладі сприятливе для  розвитку особистості  дошкільника середовище.

Особисто-орієнтована модель виховання та навчання дітей стала головним орієнтиром у роботі нашого колективу.

Була проведена значна робота з соціального патронату дітей, які не відвідують дитячі заклади, з якими, протягом року працював консультативний пункт з надання їм педагогічної та виховної допомоги.

В цьому навчальному році педагогічним колективом дитячого закладу традиційно багато уваги приділялося формуванню досвідченої творчої особистості дитини, її  первинної  соціалізації в умовах дитячого закладу  шляхом  особистісно-орієнтованого підходу до кожного.  В цьому напрямку було організовано свято з батьками на тему: «Роль національних обрядів та традицій в світі інтеграції родинного і суспільного виховання дошкільників».    

Протягом минулого навчального року, порівняно з попереднім, у всіх вікових групах більше уваги приділялося формуванню у дітей особистості через естетичне виховання. У наступному навчальному році необхідно також більше уваги формуванні особистості дитини на патріотично-трудовому вихованні.

У порівнянні з минулим роком колективом дитячого садка набагато більше уваги приділялося формуванню у дітей свідомого ставлення до здоров’я, як найважливішої людської цінності, до життя, як до найвищого дару природи, до здорового способу життя в родинному та суспільному вихованні.

Традицією дитячого закладу стало проведення колективом нестандартних свят. Творчий колектив, на чолі з музичним керівником Троніною Н.О. перетворив життя малюків у свято дитинства. Такі свята, як «Осінній бал», Масляниця, «Випускний бал», дні народження, різноманітні театралізовані вистави, спортивні свята та ін. роблять життя дітей незабутньою пригодою. В цьому році до списку свят було додане ще одне: «Козацькі розваги» – свято до дня української армії. Особливої уваги заслуговує свята «Масляниці» і «Козацькі розваги», де були задіяні, як діти, так і батьки. Святкування цих стародавніх обрядів стало традиційною особливістю нашого навчального закладу. А цього року було проведене свято «Уклін тобі, Тарасе» з приводу дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У кожній групі відбулися тематичні заняття. У садку відбулася виставка репродукцій картин поета. Таким чином колектив закладу прививав дітям любов до Батьківщини та рідної мови.

 

 Впродовж навчального року з педагогічними  працівниками дошкільного навчального закладу систематично проводилась методична робота:

Консультації: 

- «Формуємо у дітей самостійність і відповідальність».

- «Феномен дитячої креативності».

- «Національно-патріотичне виховання».

- «Вплив музики на становлення особистості дитини дошкільного віку».

- «Умови розвитку в сучасному суспільстві».

 

   Круглі столи:  

-        «Відкрий в собі людину» - розвиток особистості.

-        «До дитячої самоповаги».   

 

Семінари-практикуми:

-        «Планування по програмі: «Дитина в дошкільні роки»».

-        «Зупинити насилля над дітьми – справа нашої професіональної гідності».

 

Цікаво та нетрадиційно були проведені заняття з колективного перегляду:

У жовтні заняття на тему: «Я – хлопчик, я – дівчинка»                        (вихователі середньої групи Тимофєєва Н.М., Сорока С.В.)

У грудні заняття на тему: «Таємниця блакитної водиці»                  (вихователі старшої групи Метлицька Т. В., Крейденець Л.І.).

У лютому  інтегроване заняття з використанням ТВРЗ на тему: «Вийди, вийди сонечко» (вихователі молодшої групи Чепур І.А., Даценко В.В.).

У квітні заняття на тему: «Весна у розпалі»                                              (вихователі ясельної групи  Гречана Т.І.).

 

Для творчого, креативного розвитку кожної дитини необхідно надавати перевагу індивідуальним формам та методам психічного виховання малят. Для цього протягом навчального року проводилися творчі конкурси:        «Фестиваль дитячого сувеніру», присвячений до дня міста,  фотоконкурс «Смішні діти» до дню гумору 1 квітня, конкурс снігових поробок «Зимовий вернісаж».

Виконання завдань нового навчального року значною мірою буде залежати від інтеграції суспільного та родинного виховання. Всі сили як педагогів, так і батьків треба спрямувати на розкриття унікального творчого потенціалу кожної дитини, її гармонійного розвитку та на подальше виховання її саме у контексті цього потенціалу.

Здоров’я дітей, його охорона та зміцнення залишається  важливим аспектом  у роботі педагогів дитячого закладу, життєвою стратегією батьків вихованців.

Всі сили, як педагогів, так і батьків  спрямовані на розкриття унікального творчого потенціалу кожної дитини, її гармонійного розвитку та на подальше виховання  її як духовної патріотичної особистості.

 

Аналізуючи роботу з розвитку дошкільного навчального закладу, створенню сприятливих умов для дітей, оцінюючи результати досягнень дошкільного закладу можна зробити такий висновок:  у нашому дошкільному навчальному закладі  сформовано  цілісний освітній  простір, в якому  дітям надають  якісні послуги, піклуються про здоров’я кожної дитини.

 

Завдяки спільні роботі,  батьківським комітетом зроблено:

- ремонт ганка дитячого закладу;

- ремонт туалету групи «Білочка»;

- ремонт спальні «Зайчики».

 

Придбано і встановлено вікна:

- група «Білочка» - 1шт;

- харчоблок – 1 шт.

 

Придбано:

- дитячі меблі  в групу «Білочка»;

- меблі  в групу «Сонечко»;

- килим  в групу «Дюймовочка».

  

Постільної білизни в групи:

- «Зайчики» - 30 комплектів;

- «Дюймовочка»  - 30 комплектів.

                   

                

Щиро дякуємо всім батькам за співпрацю, взаєморозуміння, допомогу в розвитку дитячого закладу і вихованні наших дітей.