Дніпро. Чечелівський район. КЗДО № 231

 

Освітні програми, що реалізуються в закладі

Базовий компонент дошкільної освіти. Освітня програма. 

Базовий компонент дошкільної освіти – це держаний стандарт, що визначає вимоги до обов’язкових компетентностей та результатів освіти дитини дошкільного віку (6 (7) років), а також умови, за яких вони можуть бути досягнуті відповідно до міжнародних стандартів якості освіти. Науковий керівник Піроженко Т.О. (Наказ МОН від 12.01.2021 № 33)

Мета Стандарту – збереження самоцінності дошкільного дитинства, визначення особливостей та вимог до рівня розвиненості, освіченості та вихованості дитини дошкільного віку, забезпечення наступності між дошкільною та початковою освітою.

Стежинки у Всесвіт: комплексна  освітня програма для дітей раннього та передшкільного віку

Авторський колектив; наук. керівник професор К. Крутій.
Програма “Стежинки у Всесвіт” – оновлений варіант програми “Дитина в дошкільні роки” (2015р.) (схвалено МОН України для використання у дошкільних навчальних закладах, лист від 02 жовтня 2020 року № 22.1/12Г-801).
Зміст програми зорієнтовано на цінності та інтереси дитини, урахування вікових можливостей, на збереження дитячої субкультури, на ампліфікацію дитячого розвитку, взаємозв’язок усіх сторін життя малюка.
Програму “Стежинки у Всесвіт” адресовано педагогам, практичним психологам і соціальним педагогам дошкільних навчальних закладів, вихователям, які працюють у будинках сімейного типу, школах-інтернатах тощо; студентам педагогічних інститутів і коледжів, які навчаються за спеціальністю “Дошкільна освіта”, батькам.

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт»

Програма розвитку дітей старшого дошкільного віку «Впевнений старт» пропонує орієнтири змістового наповнення освітньої роботи з 5-річними дітьми і націлює педагогів і батьків на особистісний розвиток дітей 6-го року життя за основними напрямами та робить окремий акцент на ігровій діяльності – провідному виді діяльності для всього дошкільного дитинства, незамінному засобі розвитку дітей. Цим зумовлена структура програми. Основний програмовий зміст упорядковано за розділами: «Фізичний розвиток», «Пізнавальний розвиток», «Мовленнєвий розвиток», «Художньо-естетичний розвиток», «Ігрова діяльність». У кожному розділі окреслюються ключові освітні завдання, подаються поради батькам стосовно організації спільного буття дорослих з дітьми та визначаються показники розвитку дітей.

 

 

 

 

Парціальні освітні програми

 

1. Технологія Марії Монтессорі.

 

2. Соціалізація дошкільника.

 

3. "Грайлик" - програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі.

 

4. "Україна - моя батьківщина" - програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку.

 

5. "Радість творчості" - програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку.

 

6. "Скарбниця моралі" - програма з морального виховання дітей дошкільного віку.